Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy teorii sterowania
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
560
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2018
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7351-844-5
  Cena:

Ilość

przechowalnia

40,00 zł

Podręcznik ?Podstawy teorii sterowania" jest przeznaczony dla studentów studiów dziennych i zaocznych na kierunkach elektrotechnika, informatyka, transport, mechanika i budowa maszyn oraz materiałoznawstwo i technologia obuwia Politechniki Radomskiej im. K.Pułaskiego. Skrypt ten może być ponadto przydatny studentom innych wyższych uczelni technicznych, gdzie przedmiot ten jest prowadzony w podobnym zakresie.
Podręcznik zawiera całość materiału z zakresu podstaw teorii sterowania, w szczególności dotyczącego podstaw automatyki, o odpowiednio wybranym i przystosowanym aparacie matematycznym. Pierwsza część skryptu poświęcona jest liniowym układom regulacji. Przedstawiono w niej opis układów liniowych, zagadnienia związane ze stabilnością, jakością regulacji oraz doborem nastaw regulatorów. Zakończono ją szerokim opisem symulacji analogowej i cyfrowej układów dynamicznych. W dalszej części zawarto opis nieliniowych układów regulacji wraz z podaniem metod ich analizy oraz badania stabilności metodami Lapunowa. Podręcznik zawiera ponadto omówienie liniowych układów impulsowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów bezpośredniego sterowania cyfrowego. W zakończeniu podano przykłady realizacji wybranych układów sterowania.
Po każdym rozdziale zamieszczono pytania i zadania kontrolne umożliwiające studentom samokontrolę przyswajania i zrozumienia danej partii materiału. Ma to szczególne znaczenie dla studentów studiów zaocznych, gdzie liczba godzin wykładowych jest z konieczności niewielka.
W ?Dodatku" zamieszczono podstawowe wiadomości z zakresu przekształcenia Laplace'a wraz z tablicami podstawowych transformat. Zamieszczono tam również elementy rachunku macierzowego, niezbędnego do zrozumienia nowoczesnej teorii sterowania.

Spis treści:

Przedmowa

1. Klasyfikacja układów regulacji automatycznej
1.1. Wstęp
1.2. Pojęcia podstawowe
1.3. Układy automatyki
1.4. Klasyfikacja układów regulacji

2. Liniowe układy regulacji
2.1. Założenia dotyczące liniowości
2.2. Linearyzacja układów nieliniowych
2.2.1. Linearyzacja statyczna
2.2.2. Linearyzacja równań różniczkowych opisujących układy nieliniowe
2.3. Opis matematyczny układów liniowych, transmitancja operatorowa
2.4. Wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układu liniowego
2.4.1. Charakterystyka statyczna
2.4.2. Charakterystyka impulsowa
2.4.3. Charakterystyka skokowa
2.4.4. Odpowiedź układu liniowego na dowolne wymuszenie
2.4.5. Transmitancja widmowa
2.4.6. Charakterystyki częstotliwościowe
2.4.7. Związek charakterystyk czasowych z transmitancją widmową
2.5. Podstawowe człony liniowych układów regulacji
2.5.1. Człon proporcjonalny
2.5.2. Człon inercyjny pierwszego rzędu
2.5.3. Człon całkujący idealny
2.5.4. Człon całkujący z inercją
2.5.5. Człon różniczkujący idealny
2.5.6. Człon różniczkujący rzeczywisty
2.5.7. Człony oscylacyjny
2.5.8. Człony inercyjne: drugiego i n-tego rzędu
2.5.9. Człon opóźniający
2.6. Pytania kontrolne

3. Zasady tworzenia i przekształcania schematów blokowych, wyznaczanie transmitancji zastępczej
3.1. Rodzaje węzłów występujących w układach blokowych oraz zasady ich przesuwania
3.2. Połączenie łańcuchowe
3.3. Połączenie równoległe
3.4. Połączenie ze sprzężeniem zwrotnym
3.5. Pytania kontrolne

4. Obiekty regulacji
4.1. Rodzaje obiektów regulacji
4.2. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych obiektów regulacji
4.3. Przykłady statycznych i astatycznych obiektów regulacji
4.4. Pytania kontrolne

5. Stabilność liniowych układów regulacji
5.1. Układ otwarty i zamknięty
5.2. Równanie charakterystyczne
5.3. Warunki konieczne i wystarczające stabilności
5.4. Kryteria stabilności
5.4.1. Kryterium Hurwitza
5.4.2. Kryterium Nyquista
5.4.3. Logarytmiczne kryterium stabilności
5.5. Pytania kontrolne

6. Jakość procesów regulacji
6.1. Dokładność statyczna
6.2. Metody zwiększania dokładności statycznej
6.3. Kryteria jakości regulacji
6.3.1. Ocena dokładności dynamicznej układu w dziedzinie czasu
6.3.2. Ocena dokładności dynamicznej układu w dziedzinie częstotliwości
6.3.3. Całkowe kryteria jakości
6.4. Pytania kontrolne

7. Regulatory
7.1. Klasyfikacja regulatorów
7.2. Własności dynamiczne regulatorów
7.3. Zasady budowy regulatorów
7.4. Dobór nastaw regulatorów
7.4.1. Zasady Zieglera-Nicholsa
7.4.2. Metody doboru nastaw optymalnych
7.5. Pytania kontrolne

8. Korekcja układów regulacji
8.1. Rodzaje korekcji
8.2. Korekcja szeregowa
8.3. Korekcja równoległa
8.4. Korekcja ze sprzężeniem zwrotnym
8.5. Pytania kontrolne

9. Opis układów liniowych w przestrzeni stanów
9.1. Pojęcia podstawowe
9.2. Równanie stanu i wyjścia układu
9.3. Związek transmitancji operatorowej układu z jego opisem w przestrzeni stanów
9.3.1. Wyznaczanie transmitancji macierzowej
9.3.2. Sterowalność i obserwowalność układów liniowych
9.3.3. Wybór zmiennych stanu dla układu o znanej transmitancji operatorowej
9.3.4. Macierz charakterystyczna układu
9.4. Pytania kontrolne

10. Symulacja układów dynamicznych
10.1. Zasady symulacji analogowej
10.1.1. Wzmacniacz operacyjny
10.1.2. Modelowanie strukturalne układów dynamicznych na wzmacniaczach operacyjnych
10.2. Zasady modelowania układów dynamicznych na maszynie analogowej
10.3. Zasady symulacji cyfrowej układów dynamicznych
10.3.1. Numeryczne całkowanie równań różniczkowych
10.3.2. Metody Eulera i Adamsa
10.3.3. Metoda Runge-Kutta
10.3.4. Numeryczne rozwiązywanie układów równań różniczkowych
10.4. Pytania kontrolne

11. Nieliniowe układy regulacji
11.1. Nieliniowe człony statyczne i dynamiczne
11.2. Układy zastępcze członów nieliniowych

12. Przekształcanie schematów blokowych układów nieliniowych
12.1. Połączenie łańcuchowe
12.2. Połączenie równoległe
12.3. Połączenie ze sprzężeniem zwrotnym
12.4. Przenoszenie węzłów w schematach blokowych
12.5. Pytania kontrolne

13. Metody analizy układów nieliniowych
13.1. Metoda operatorowa kolejnych przybliżeń
13.2. Metoda funkcji opisującej
13.2.1. Wyznaczanie funkcji opisującej
13.2.2. Analiza własności dynamicznych układów nieliniowych przy pomocy funkcji opisującej
13.3. Metoda przestrzeni stanów
13.3.1. Portret fazowy
13.3.2. Wyznaczanie trajektorii fazowych
13.3.3. Typy punktów osobliwych
13.4. Pytania kontrolne

14. Stabilność nieliniowych układów regulacji
14.1. Definicje stabilności dla układów nieliniowych
14.2. Badanie stabilności układów nieliniowych
14.2.1. Pierwsza metoda Lapunowa
14.2.2. Druga metoda Lapunowa
14.3. Pytania kontrolne

15. Liniowe układy impulsowe

16. Sygnały dyskretne
16.1. Matematyczny opis impulsatora
16.2. Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona
16.3. Rekonstrukcja sygnału ciągłego na podstawie jego danych próbkowanych

17. Funkcje dyskretne i równania różnicowe
17.1. Różnice i sumy funkcji dyskretnych
17.2. Liniowe równania różnicowe
17.3. Przekształcenie Z i jego własności
17.3.1. Przekształcenie Z- definicja
17.3.2. Własności przekształcenia Z i podstawowe transformaty
17.4. Pytania kontrolne

18. Rozwiązywanie liniowych równań różnicowych o stałych współczynnikach
18.1. Rozwiązywanie rekurencyjne równań różnicowych
18.2. Rozwiązywanie liniowych równań różnicowych przy pomocy przekształcenia Z
18.3. Wyznaczanie oryginału transformaty Z
18.3.1. Metoda rozwinięcia transformaty Z w szereg potęgowy względem z-1
18.3.2. Metoda rozkładu transformaty Z na ułamki proste
18.4. Pytania kontrolne

19. Transmitancja dyskretna i dyskretne charakterystyki czasowe
19.1. Transmitancja dyskretna
19.2. Dyskretne charakterystyki czasowe
19.3. Wyznaczanie transmitancji dyskretnej na podstawie danej transmitancji operatorowej części ciągłej układu dyskretnego

20. Wyznaczanie zastępczej transmitancji dyskretnej oraz uchybu regulacji
20.1. Dyskretna transmitancja zastępcza układu otwartego i zamkniętego
20.2. Przebieg uchybu regulacji w impulsowych układach statycznych i astatycznych

21. Dyskretna transmitancja widmowa i dyskretne charakterystyki częstotliwościowe
21.1. Dyskretna transmitancja widmowa
21.2. Dyskretne charakterystyki częstotliwościowe

22. Stabilność liniowych układów impulsowych
22.1. Warunek konieczny i dostateczny stabilności
22.2. Kryteria stabilności
22.2.1. Kryterium Hurwitza
22.2.2. Kryterium Nyquista
22.3. Pytania kontrolne

23. Sterowanie cyfrowe
23.1. Struktury układów sterowania cyfrowego
23.2. Podstawowe algorytmy bezpośredniego sterowania cyfrowego
23.2.1. Algorytmy pozycyjne
23.2.2. Algorytmy prędkościowe
23.3. Jednoobwodowe układy bezpośredniego sterowania cyfrowego
23.4. Pytania kontrolne

24. Wybrane przykłady automatyzacji i sterowania
24.1. Układ regulacji położenia
24.2. Regulacja kursu statku
24.3. Automatyzacja układów napędowych prądu przemiennego
24.4. Układy regulacji kolumny destylacyjnej

Dodatek
D.1. Przekształcenie Laplace'a
D.1.1. Definicje przekształcenia Laplace'a
D.1.2. Własności przekształcenia Laplace'a
D.1.3. Wyznaczanie oryginału f(t) z danej transformaty Laplace'a F(s)
D.2. Podstawy rachunku macierzowego

Literatura

Streszczenie

Summary
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Sikora Jan
W książce omówiono podstawy teoretyczne tworzenia obrazu w tomografii impedancyjnej i wiroprądowej na podstawie pomiarów na brzegu obszaru. Sformułowano zagadnienie odwrotne, stosując aproksymację rozwiązania elementami skończonymi. Podano teorię analizy wrażliwości dla tomografii impedancyjnej i wiroprądowej. Zamieszczono przykłady.
Peszyński Kazimierz, Siemieniako Franciszek
Podręczniki i skrypty uczelniane z obszaru automatyki zawierają zwykle materiał ujęty w sposób analityczny. Istotnym elementem nauczania jest podsumowanie poszczególnych zagadnień w postaci przykładów i zadań kontrolnych, służących utrwaleniu omówionego materiału.
Kozioł Mirosław
Chociaż otaczający nas świat ma naturę analogową, to jednak ogromna większość dziedzin techniki rejestruje, przetwarza i przesyła informacje w postaci cyfrowej. Ten pęd ku dyskretyzacji ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest większa odporność na zakłócenia. Ma to niebagatelne znaczenie w dzisiejszym zelektryfikowanym świecie. Kolejną przyczyna, przemawiającą za przetwarzaniem informacji na postać cyfrową jest możliwość realizacji różnych algorytmów przy wykorzystaniu tej samej konfiguracji...
Krzysztoszek Konrad, Luft Mirosław, Pietruszczak Daniel, Podsiadły Dariusz
Podręcznik ?Zadania projektowe z teorii sterowania. Część 2- Układy wielowymiarowe, liniowe układy impulsowe, nieliniowe układy sterowania" jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach elektrotechnika, transport, informatyka oraz mechanika i budowa maszyn Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego. Praca ta może być ponadto przydatna studentom innych wyższych uczelni technicznych, gdzie przedmiot ten jest prowadzony w podobnym zakresie.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-12-11 22:27
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.